ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

เทคนิคการการจัดการ Consumer Insight เพื่อสร้างสรรค์การตลาดให้โดนใจลูกค้า การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade และกลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและการจัดการประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง
     
   
 การยุทธ์การ สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด  กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา  กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
     
     
 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มยอดขาย  เทคนิคการนำเสนอผลงานทางธุรกิจให้ได้ธุรกิจ  บริการอย่างไร...ให้เหนือคู่แข่ง
     
     
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร เข้าสู่ Tesco Lotus  เทคนิคและเคล็ดลับการเป็นนักขายมืออาชีพ  การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
     
     
 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด  กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายสำหรับสินค้าและตลาดใหม่ๆ  กลยุทธ์การตลาดในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     
 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด การทำงานเป็นทีมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ  กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใต้งบประมาณจำกัด
     
 
การสร้างสรรค์ Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จ การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรจากความขัดแย้ง กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
     
 
 การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า  Marketing & Service Innovation..ทำไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
     
     
 ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  การจัดการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ  กลยุทธ์การกระตุ้นยอดขายด้วยการสื่อสารการตลาดครบวงจร
     
      
การทำงานของ HR ในโลกใหม่ ยุค AEC 2015   เผยเทคนิค… SME กู้อย่างไรให้ได้เงิน  กลยุทธ์การใช้ Promotional Products
     
      
 55 เคล็ดลับพลิกธุรกิจหลังน้ำท่วม  โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในเวียดนาม  กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใต้งบประมาณจำกัด
     
     
 Training & Workshop 7-Eleven  เจาะลึกการใช้ Promotionail Product  DNA การพัฒนาธุรกิจครอบครัว…สู่ธุรกิจมืออาชีพ
     
      
 55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก  กลยุทธ์การสร้างทีมขาย & ทีมบริการระดับโลก  ยกเครื่ององค์กร...ด้วยการสร้าง Competitive and Transforming Culture
     
   
 กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า 360 องศา  กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0  การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
     
   
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ  การตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด   การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร 
     
      
 เทคนิคการนำเสนอผลงานทางธุรกิจให้ได้ธุรกิจ   กลยุทธ์การตลาดและการขายสมัยใหม่เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า   กลยุทธ์การตลาดในปี 2013
     
      
 การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ  ศิลปะการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในงานขายอย่างมืออาชีพ  เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ 
     
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 การบริหารการตลาดสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่
     
เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและพิชิตการขายให้ถึงเป้าหมาย โหงวเฮ้ง นักการตลาดและนักขาย
     
สุดยอดไอเดียและการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารองค์กร การนำเสนอแก่ลูกค้าข้ามชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
     
โหงวเฮ้ง นักธุรกิจรุ่นใหม่ กลยุทธ์กระตุ้นยอดขายด้วยการสื่อสารการตลาดครบวงจร จิตวิทยาการตลาด สำหรับการตั้งราคา นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาด AEC
     
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 5 กลยุทธ์การตั้งราคาและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตยอดขาย กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
     
การเขียนบันทึกการประชุมทางธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โหงวเฮ้ง การจัดทัพธุรกิจ กลยุทธ์รุก-รับ  และสร้างโอกาสใหม่จาก AEC
     
ศิลปะการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในงานขาย การสื่อสารภาษาอังกฤษที่ประทับใจสำหรับงานบริการลูกค้า เติมหัวใจ ใส่ความคิด พิชิตใจลูกค้า
     
ระบบคิดเชิงกลยุทธ์ ศิลปะการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ เทคนิค NLP กับการปั้นผู้บริหารทีมชั้นยอด
     
ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2
      
การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่ ให้ทันยุค AEC การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 6 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและพิชิตการขายให้ถึงเป้าหมาย รุ่นที่ 2
 
ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ในมุมมองของ บลจ.บัวหลวง เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาด ภายใต้สภาวะการแข่งขัน AEC เทคนิค NLP กับการปั้นผู้บริหารทีมชั้นยอด รุ่น 2

เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ (รุ่นที 3)
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่น 7
การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร

การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 2


กลยุทธ์การสร้างทีมเพื่อความสำเร็จในองค์กร

กลยุทธ์กระตุ้นยอดขายด้วยการสื่อสารการตลาดครบวงจร รุ่นที่ 2

กลยุทธ์รุก-รับ และการสร้างโอกาสใหม่จาก AEC

“ศิลปะการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ”

“เทคนิคการนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล”

เทคนิคการจัดการ Consumer Insight เพื่อสร้างสรรค์การตลาดให้โดนใจลูกค้า

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน

 

สัมมนา : ตลาดตราสารหนี้ แหล่งระดมทุนและช่องทางการลงทุนสำหรับบริษัท

 

การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Enterprise Work Management การจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนดำเนินการ

เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ รุ่น 4


ถอดสูตรความสำเร็จธุรกิจกับการตลาดสมัยใหม่


การรับมือกับเทรนด์ค้าปลีกในอนาคต
 

เครื่องมือผลิตเงินล้านอัตโนมัติ
ออนไลน์

 

การอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาองค์กร

การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน 2

I am Margin วิเคราะห์สาเหตุของกำไรที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ #2

การรับมือกับเทรนด์ค้าปลีกในอนาคต
รุ่นที่ 2

 

สินค้านำเข้ากับความเสี่ยงในการตกเป็นคดีศุลกากร

การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการ


การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร
รุ่นที่ 3

สัมมนา Corporate & Family Wealth Solution
 

สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์พิชิตงานบริการให้สัมฤทธิ์ผล
 

เทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย
 

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ : เครื่องมือในการแข่งขันธุรกิจ

โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร" วันที่ 26 ม.ค. 59

สัมมนา “กฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการลงทุนในประเทศเมียนมาร์” วันที่ 15 ก.พ. 59

เทคนิคการสร้างมาดผู้นำที่ไม่ธรรมดา
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559


การบริหารจัดการแบรนด์สู่การเป็นผู้นำระดับแชมป์" วันที่ 24 ก.พ. 59
 

ศิลปะการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ รุ่นที่ 2

“การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 4"

โหงวเฮ้ง : สุดยอดนักขายมืออาชีพ

 

การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน รุ่นที่ 3
 
ทักษะการนำเสนอการขายอย่างมีชั้นเชิงระดับสูง" วันที่ 18 พ.ค. 59


การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 5 วันที่ 27 ก.ค. 59การสร้างทีมและเครือข่ายเพื่อเสริมทัพให้ธุรกิจ
วันที่ 28 ก.ค. 59