ชื่อบริษัท :  บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
(BANGKOK PACIFIC STEEL CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.bpssteel.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member