ชื่อบริษัท :  บจก. พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ
(P.S.J. ENERGY SAVE CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.psjenergysave.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member