ชื่อบริษัท :  บจก. สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์
(SIAM INTEGRATION SYSTEMS CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.siamintegration.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
Siam Integration System Co., Ltd.


ให้บริการ ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Vision, Wave Soldering Carrier, กัดขึ้นรูปชิ้นงาน ฯลฯ


www.siamintegration.com


โทรศัพท์ 02-529-0880
แฟกซ์ 02-529-4529