ชื่อบริษัท :  บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง
(GISS MARKETING CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Animal Medical Equipment
เว็บไซต์ :   www.giss.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member