ชื่อบริษัท :  หจก. ลอนดรี คลีนิค
(LAUNDRY CLINIC)
ประเภทธุรกิจ : Services
เจรจาธุรกิจกับ BM Member