ชื่อบริษัท :  หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(BUSINESS MATCHING : THE FEDERATION OF THAIINDUSTRIES)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.ftimatching.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member