ชื่อบริษัท :  บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป (THANASIRI GROUP)
ประเภทธุรกิจ : Real Estate
เว็บไซต์ :   www.thanasiri.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member