ชื่อบริษัท :  บจก. เค.เอ็ม.จี การ์เม้นท์ (K.M.G. GARMENT)
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member