ชื่อบริษัท :  บจก. บาร์โค้ด อาร์เอฟไอดี ซิสเต็มส์ (BARCODE RFID SYSTEMS)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.barcode.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member