ชื่อบริษัท :  บจก. ฟรองค์อินเตอร์เทรด (PHRONG INTERTRADE)
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.phrong.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member