ชื่อบริษัท :  บจก. วอเตอร์เทสท์ (WATER TEST)
ประเภทธุรกิจ : Wastewater treatment
เว็บไซต์ :   www.water.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member