ชื่อบริษัท :  บจก. เวิร์คไอคอน เทคโซลูชั่นส์ (WORK ICON TECHSOLUTIONS)
ประเภทธุรกิจ : Thai Gas Manufactures
เว็บไซต์ :   www.workicontech.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member