ชื่อบริษัท :  บจก. ยัง ออริจินอล กรุ๊ป ( YOUNG ORIGINAL GROUP )
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เจรจาธุรกิจกับ BM Member