ชื่อบริษัท :  บจก. วี.แอล.เครื่องเย็น (ประเทศไทย) (V.L. ICE MACHINERY (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Ice Machine
เว็บไซต์ :   www.vl-strongman.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member