ชื่อบริษัท :  บจก. ปูทอง สแตนดาร์ด ฟู้ด (PUOTHONG STANDARD FOOD)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.puothong.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member