ชื่อบริษัท :  บจก. อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น (AQUA NISHIHARA CORPORATION)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.aqua.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member