ชื่อบริษัท :  บจก. เค พี เอ็น แมททีเรียล (KPN MATERIAL)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.magic-root.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member