ชื่อบริษัท :  บจก. สายไฟฟ้ายูไนเต็ด (UNITED WIRE & CABLE)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.unitedcable.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member