ชื่อบริษัท :  บจก.เอ็ล เอ็น อาร์ เอสโซซิเอทส์ (LNR Associates)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เว็บไซต์ :   www.lnrgroups.com/th.html
เจรจาธุรกิจกับ BM Member