ชื่อบริษัท :  บจก.บริติช ดิสเพนซารี เทรดดิ้ง (British Dispensary Trading)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เว็บไซต์ :   www.britishdispensary.com/about.php
เจรจาธุรกิจกับ BM Member