ชื่อบริษัท :  บจก.รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ (Regal Jewelry Manufacturing)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เจรจาธุรกิจกับ BM Member