ชื่อบริษัท :  บจก.ซัมมิท สเตียริง วีล (Summit Steering Wheel)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เจรจาธุรกิจกับ BM Member