ชื่อบริษัท :  บจก.บัดเจ็ท เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส (Budget Trading Services)
ประเภทธุรกิจ : Aluminium
เจรจาธุรกิจกับ BM Member