ชื่อบริษัท :  บจก.ธนเอ็นเตอร์ไพรส์ (Tana Enterprise)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เจรจาธุรกิจกับ BM Member