ชื่อบริษัท :  บจก.ทริเพิล ไฟว์ เทรดดิ้ง (Triple Five Trading)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เจรจาธุรกิจกับ BM Member