ชื่อบริษัท :  บจก.ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น (DSI Corporation)
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เว็บไซต์ :   www.dsicorp.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member