ชื่อบริษัท :  หจก.จงวิ อินเตอร์เทรด (Jongwi Intertrade Limited)
ประเภทธุรกิจ : Aluminium
เจรจาธุรกิจกับ BM Member