ชื่อบริษัท :  บจก.โกจิโซ ดิสทริบิวชั่น (Gochisou Distribution)
ประเภทธุรกิจ : Footwear
เจรจาธุรกิจกับ BM Member