ชื่อบริษัท :  บจก. มิวสิค เอ็กซ์ทรีม (MUSIC EXTREME)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.musicextreme.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member