ชื่อบริษัท :  บจก. สยาม โกลบอล กรุ๊ป (SIAM GLOBAL GROUP)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.smtinter.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member