ชื่อบริษัท :  บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.nbcadwords.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member