ชื่อบริษัท :  บจก. วีดูเวล (VEDUVEL)
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เว็บไซต์ :   www.veduvel.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member