ชื่อบริษัท :  บจก. เบนช์มาร์ค (BENCHMARK)
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เว็บไซต์ :   www.benchmarkacc.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member