ชื่อบริษัท :  บจก. บ้านไฟฟ้า (BANFAIFA)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.banfaifa.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member