ชื่อบริษัท :  บจก. พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เจรจาธุรกิจกับ BM Member