ชื่อบริษัท :  บจก. ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) (FOILMASTER (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : The Printing and Paper Packaging
เว็บไซต์ :   www.foilmaster.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member