ชื่อบริษัท :  ร้าน ฟิวส์ แอนด์ เฟิร์น คอลเลคชั่น
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เจรจาธุรกิจกับ BM Member