ชื่อบริษัท :  บจก. เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม (MUANGTHONE ALUMINIUM INDUSTRY)
ประเภทธุรกิจ : Aluminium
เว็บไซต์ :   www.mtaluminium.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member