ชื่อบริษัท :  บจก. อาร์ เอ็น ที อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง (RNT INTERMARKETING)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.hongteh.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member