ชื่อบริษัท :  บจก. เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม (PERM POON PATANA INDUSTRY)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.pppi.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member