ชื่อบริษัท :  บจก. เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KABINBURI INDUSTRIAL ZONE)
ประเภทธุรกิจ : Other
เว็บไซต์ :   www.kabinburi.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member