ชื่อบริษัท :  บจก. ซี คิว อโกร (SOY TO BRAND)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.soytothailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member