ชื่อบริษัท :  บจก. บริด ซิสเต็มส์ (BRID SYSTEMS)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.bridsystems.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member