ชื่อบริษัท :  บจก. คันนา โกรเซอรีส์ (KUNNA GROCERIES)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.kunnamarket.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member