ชื่อบริษัท :  บจก. มิซูมิ (ไทยแลนด์) MISUMI (THAILAND)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.th.misumi.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member