ชื่อบริษัท :  บจก. วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร (WAN THAI FOODS INDUSTRY )
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.yumyumfoods.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member