ชื่อบริษัท :  บจก. ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค (FOOD INDUSTRY NETWORK )
ประเภทธุรกิจ : Furniture
เว็บไซต์ :   www.hfitexpo.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member