ชื่อบริษัท :  บจก. คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) (CLARIANT (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เจรจาธุรกิจกับ BM Member