ชื่อบริษัท :  บจก. พันธ์วาดี (PHANVADEE)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.phanvadee.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member